<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p></o:p></span>
    <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family:
        "Calibri","sans-serif";"><o:p>Below is the
          response from the Ducth DPA to my inquiry.  From what I gather
          from the translation <br>
          the Ducth DPA has decided to refuse to accept e-mail
          inquiries!   I need to translate so I can't call<br>
          and I need electronic copies to copy and paste.  <br>
        </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family:
        "Calibri","sans-serif";"><o:p>This is why
          people should not put faith into these regulatory bodies.  Can
          you image a profit-making <br>
          company telling their customers that they will no longer
          accept e-mail communications?  This is what <br>
          happens when you set up all these feel-good regulations with
          regulatory bodies who answer to no one.  <br>
          This is also why RIPE gives all kinds of evasive,
          contradictory, and incomplete answers.  They know there is <br>
          no recourse for the average person so they just say "screw
          you" and let you waste your time with these useless<br>
          regulatory bodies.  Once all the regulatory bodies (like RIPE
          and the Dutch DPA) destroy all the <br>
          profit-making businesses that support them then they go crying
          to the people making money  to bail them out.<br>
        </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family:
        "Calibri","sans-serif";"><o:p>Thank You<br>
          <br>
        </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p>Dutch
          DPA response:<br>
          <br>
        </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">U
        heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om zijn
        emailadres gevraagd om een vraag voor te leggen.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><b><u><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Nieuwe
            werkwijze CBP<o:p></o:p></span></u></b></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Vanaf

        1 juli 2011 beantwoordt het College bescherming persoonsgegevens
        (CBP) geen vragen meer per e-mail. Daarom krijgt u geen
        inhoudelijk antwoord op uw mail. Wij verwijzen u graag naar onze
        websites of het telefonisch spreekuur. U kunt ook een signaal
        doorgeven aan het CBP.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><b><u><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Informatie
            op websites CBP<o:p></o:p></span></u></b></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Op

        MijnPrivacy.nl en CBPweb.nl vindt u veel informatie over privacy
        en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wellicht staat het
        antwoord op uw vraag hier al tussen. Mocht u er toch niet
        uitkomen, dan kunt u altijd terecht op het speciale spreekuur
        voor privacyvragen.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><b><u><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Telefonisch
            spreekuur voor privacyvragen<o:p></o:p></span></u></b></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Tijdens

        het spreekuur zijn de publieksvoorlichters van het CBP
        rechtstreeks telefonisch bereikbaar. U kunt bellen op werkdagen
        van 9:30 uur tot 12:30 uur via 0900-2001 201 (vijf cent per
        minuut). De voorlichters helpen u dan verder door het geven van
        algemene informatie die van toepassing is op uw vragen.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><b><u><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Signaal
            geven over privacy<o:p></o:p></span></u></b></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Twijfelt

        u of er wel zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan?
        Denkt u dat een bedrijf of organisatie de privacywetgeving
        overtreedt? Geef dan een signaal door aan het CBP via het
        signaalformulier op MijnPrivacy.nl.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Het
        CBP vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Hoogachtend,
        <o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Namens
        het College bescherming persoonsgegevens,<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Mw.
        Z. Maazouzi-Makhloufi<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"">Medewerker
        Frontoffice
      </span><span
style="mso-ignore:vglayout;position:relative;z-index:251659264;left:-12px;top:45px;width:627px;height:154px"><img
          src="cid:part1.02030000.05090109@consumer.net" alt="Antwoord
          op uw privacyvragen
          Heeft u een vraag over de bescherming van uw persoonsgegevens?
          U vindt algemene informatie op de websites www.mijnprivacy.nl
          en www.cbpweb.nl. Is uw vraag daarmee niet beantwoord, dan
          kunt u bellen met het telefonisch spreekuur via 0900-2001 201
          (vijf cent per minuut). Dit spreekuur is bereikbaar op
          werkdagen van 09.30 tot 12.30 uur.
          " v:shapes="_x0000_s1026" width="627" height="109"></span></p>
  </body>
</html>